MarTEL

Maritime Tests of English Language

 

 

Wejdź na strony:

www.maritime-tests.org

www.martel.pro

 

Ostanie wiadomości:

Odbyła się konferencja podsumowująca projekt Martel (galeria)

 

 

 

Konferencja podsumowująca projekt Leonardo da Vinci Martel - Maritime Test of English Language
Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 5 października 2009 w sali senatu Akademii Morskiej w Szczecinie

Czy potrzebne są standardy kształcenia marynarzy w języku angielskim? Ponad 80 procent wypadków morskich powodowanych jest przez człowieka. Jedną z ich przyczyn jest słaba znajomość morskiego języka angielskiego. Bezpieczeństwo życia na morzu zależy od kompetencji językowych ludzi morza!

Akademia Morska w Szczecinie od kilku lat współuczestniczy w projektach międzynarodowych mających na celu ustanowienie standardów kształcenia marynarzy w języku angielskim.

Konferencja podsumowuje realizację Projektu MARTEL (Maritime Tests of English Language) finansowanego z Programu Leonardo da Vinci, realizowanego przez Akademię Morską w Szczecinie przy współpracy 8 ośrodków europejskich zajmujących się kształceniem kadr morskich.

Uczestnicy konferencji omówią osiągnięcia Projektu MARTEL, zwłaszcza rozwój standardów języka angielskiego w branży morskiej w Europie.

Plan konferencji przewiduje:

09:30 – 09:35    Wystąpienie Dziekana Wydziału Nawigacyjnego profesora Jerzego Hajduka
09:35 – 09:45    Rozpoczęcie konferencji przez     profesora Reza Ziarati
09:45 – 10.30    Prezentacja partnerów
10.30 – 12:05    Prezentacja projektu
13:45 – 17:00    Prezentacja wyników, dyskusja.